האקדמיה הצעירה

תקנון 'האקדמיה הצעירה'

תקנון השתתפות/טופס הרשמה:

 • הח"מ מצהיר על רצונו כי בנו / בתו / ילדיו ילמדו ב – "האקדמיה הצעירה נורית ואוהד בע"מ".

   

 • הרישום הינו לתקופה של שנה"ל תשפ"ה 1.9.24-15.6.25.

   

 • במידה והלקוח מעוניין לבטל את המשך הלימודים, יש להודיע על כך בכתב עד ה28 לכל חודש, ומהחודש העוקב יופסקו החיובים.  ביטולים יתאפשרו עד לתאריך 31.3 בלבד, לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל את הקורס ולא יינתן החזר כספי.

   

 • במידה ו"האקדמיה הצעירה נורית ואוהד בע"מ" רואה לנכון את הפסקת ההתקשרות עם הלקוח, יוחזר כספו ביחס לתקופת הלימודים של הילד/ה בפועל.

   

 • לא יינתן החזר כספי בעבור היעדרויות משיעורים.

   

 • מספר התלמידים בין 6 ל 10 תלמידים בכיתה. סעיף זה אינו כולל שיעורי תגבור ו/או הגעה לשיעורי השלמה.

   

 • "האקדמיה הצעירה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המורה בכיתה בהתאם לשיקוליה וצרכיה.

   

 • "האקדמיה הצעירה" שומרת לעצמה את הזכות לסגור כיתה לפי צרכיה. במקרה זה יוחזר החלק היחסי של התשלום ללקוח במלואו.

   

 • שינויים בנוגע לשיעורים המתקיימים במרכז הלמידה יועברו באמצעות הודעות בקבוצות הוואטסאפ למספר המכשיר הנייד שניתן בעת הרישום.

   

 • הורי תלמידים שאינם מופיעים לשיעור יקבלו הודעה על כך.

   

 • השימוש במכשירים ניידים (פלאפונים) אסור במהלך השיעור. במידה והילד/ה נדרש/ת להיות זמין/ה בשל אירוע חריג, יש להודיע למורה בתחילת השיעור.

   

 • תלמיד/ה אשר לא יגיע מצויד לשיעור כפי הנדרש לא יוכל להיכנס לשיעור.

   

 • מגיפת הקורונה / מלחמה – במידה ומשרד הבריאות/הביטחון אינו מאפשר לימודים פרונטליים – הלימודים יתקיימו בצורה מקוונת דרך מערכת הזום (Zoom).

   

 • מובהר כי האקדמיה הצעירה אינה מתחייבת לתוצאות כלשהן והאחריות ללמידה והתקדמות הינה על התלמיד בלבד.

חתימה על תקנון ופרסום

אנחנו כאן עבורכם:

נורית – 0503300530
חן – 0503900530

× איך נוכל לעזור לך?
דילוג לתוכן